Nederlands  English

Project aanpak


Voor een demonstratie, brochure of offerte...
Vraag hier om meer informatie!
Wij houden ervan om samen te werken.
Om uw specifieke situatie te analyseren, naar u te luisteren en om de juiste vragen te stellen. Duidelijke doelen te stellen en een passende oplossing voor u uit te werken.

Wij werken projectmatig, zien het belang van communicatie in en zorgen ervoor dat het systeem voldoet. Er worden specificaties opgesteld, er is een factory acceptance test en een site acceptance test.

Tijdens de loop van het project, bij oplevering en ook daarna wordt de benodigde aandacht besteed aan begeleiding en training van u en uw staf om ervoor te zorgen dat u goed met het systeem kunt werken en in staat bent om de mogelijkheden maximaal te benutten.

robopos aanpak